Om företaget

ADNOBIS/Fransén Rekrytering AB drivs av Charlotta Fransén som är verksam inom verksamhetsutveckling med fokus på kompetensförsöjning och strategisk utveckling sedan 1986.

Företaget drivs i nära samarbete med ett fåtal väl meriterade samarbetspartners. Ett upparbetat nätverk ligger till grund för att anpassa våra tjänster efter kundernas befintliga behov.

Adnobis garanterar att samtliga medaktörer i genomförande av uppdrag håller kvalitet, överenskommelser och etiska riktlinjer.

Charlotta Fransén har en bakgrund som civilekonom med en master i social science kompletterat med arbetsrätt, pedagogik och arbetspsykologisk testning samt språkstudier vid svenskt och utländskt universitet.