Konsultstöd

ADNOBIS Konsultstöd tillhandahåller tjänster inom verksamhetsutveckling med anknytning till kompetensförsörjning på strategisk nivå.

Tjänsterna kompletterar den rena rekryteringsverksamheten.

Att stärka sin kompetens kan göras på flera sätt. Extern rekrytering är ett av flera. Ofta finns mer inom den egna organisationens väggar än man anar. Med klok planering handhar man sina resurser bäst.

En väl genomtänkt strategi för den sammantagna kompetensförsörjningen är ofta det bästa sättet att skapa långsiktig stabilitet och beredskap att bemöta oundvikliga ad hoc-situationer. Särskilt i en kunskapstung organisation är verksamhetens framgång och fortlevnad helt avhängigt kompetensen – en självklarhet som inte nog kan betonas.

En strategi måste kunna omvandlas till realiserbara handlingar. För att kunna bli ett verkligt redskap för utveckling måste en handlingsplan kunna integreras i verksamhetsplanen och grunda sig på ett budgetutrymme. Kunskap inom ekonomi, finansiering och organisationsutveckling är självklara ingredienser för att kunna leverera ett gott resultat.

 • Vi levererar realiserbara strategier, förankrade i våra uppdragsgivares egna, specifika förutsättningar.
 • Vi arbetar i nätverksform – och ser till att ni får den erfarenhet och kompetens som behövs för fullgott resultat.
 • Uppdragen görs i projektform – tydligt avgränsade i tid och omfattning och med tydligt mål, i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Uppdragen kan handla om;

 • Utveckla system för att säkerställa kompetens – kompetensförsörjningsplaner, ledningssystem för kompetensförsörjning, policies
 • Planering inför framtida behov kopplat till verksamhetsplaner och målsättningar – integrering av planer och strategier i VP:n
 • Successionsplanering av nyckelpersoner, ledarutveckling, ledarbyten – planeringsstöd, skräddarsydda utvecklingsinsatser
 • Karriärstöd/modeller för karriärvägar – stödfunktion för individuell och organisatorisk utveckling
 • Säkerställa effektiv användning av resurser – såväl intellektuella som finansiella – organisation gränssnitt ansvarssområden
 • Säkerställa verksamhetens attraktionskraft som arbetsgivare/uppdragsgivare
  Optimal avvägning anställning och/eller konsultintag
 • Kvalitetsarbete