Konsultstöd för kunskapsintensiva organisationer

ADNOBIS tillhandahåller konsulttjänster inom verksamhetsutveckling för kunskapsintensiva organisationer.

Fokus ligger på strategisk kompetensförsörjning, executive search, karriärstöd och kvalitetsarbete.
ADNOBIS ingår i Fransén Rekrytering AB.

Vi arbetar nära kunden – för att säkerställa kvalitet ur alla aspekter. En fortlöpande dialog under processens gång medför att processen blir mer effektiv och kvaliteten högre. Varje uppdrag är för oss unikt. Med högt engagemang fokuserar vi på att uppnå bästa resultat för våra uppdragsgivare.

Vi arbetar i nätverk med en så liten och smidig organisation som möjligt.
Några få utvalda, väl erfarna samarbetspartners kan erbjuda ett optimalt professionellt stöd och säkra kvalitet och levererans.

Vid uppdrag inom externrekrytering följer vi ESK’s etiska regler för branschen.

Vi arbetar inom alla branscher och hjälper såväl mindre som större organisationer.

Grunden för de tjänster vi levererar vilar på ett företagsekonomiskt perspektiv, insikt i och erfarenhet av många olika organisationer, operativ erfarenhet och god förståelse för såväl människa som organisation.